LISTA cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii care fac parte din coridorul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Buzău-Focşani” com. Cochirleanca, jud. Buzau, proprietarii sau deținătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

Bookmark the permalink.
Inapoi