Așezare geografică

Comuna Cochirleanca este situată în estul județului Buzău, în Câmpia Râmnicului la o distanţă de 28 km de municipiul Buzău şi la 28 km de oraşul Râmnicu Sărat, în zona tipică de câmpie, cu relief relativ plan, zonă de influență a râurilor Buzău şi Călmățui. Din punct de vedere al așezării pe glob acest teritoriu se încadrează între paralelele de 45°12’ şi 45°27’ latitudine nordică și între meridianele 27°02’ și 27°45’ longitudine estică. 

Satele sunt adunate, apropiate unele de altele, cu locuitori care se ocupă cu agricultura intensivă, legumicultura şi cu creșterea animalelor. Localitatea este ferită de riscul inundațiilor și a alunecărilor de teren, datorită structurii solului, a reliefului și a distanței față de albia râului Buzău. Comuna are un teritoriu în suprafață totală de 7803 hectare. Terenul agricol este de o calitate bună, pânza de apă freatică fiind la adâncimi care variază între 4 si 10 metri, cu potențial productiv mare.
Comuna Cochirleanca se învecinează:
– la Nord cu comunele Ziduri şi Bălăceanu,
– la Sud cu comunele Săgeata și Vadu Paşii,
– la Est cu judeţul Brăila,
– la Vest cu comuna Poşta Câlnău.

În prezent comuna Cochirleanca este formată din cinci sate: Cochirleanca, Boboc, Gara Boboc, Roşioru şi Târlele. Este situată în partea de est a judeţului,la limita cu judeţul Brăila, în Câmpia Râmnicului la o distanţă de municipiul Buzău de aproximativ 23 km pe şosea şi la 11 km pe calea ferată, iar faţă de municipiul Râmnicu Sărat la 30 de km. Comuna este cunoscută prin Şcoala de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene ,,Aurel Vlaicu” din satul Boboc.

Text preluat din Strategia de dezvoltare locala 2014-2020 – Comuna Cochirleanca

Comments are closed.