Populația

Populația comunei a evoluat de la aproximativ 1360 locuitori câţi erau menţionaţi în ,,Dicţionarul geografic, statistic, economic şi istoric al judeţului Buzău” de către Basil Iorgulescu, la 5623 locuitori, conform recensământului din anul 2011.

Această evoluţie demografică nu a fost uniformă, după cum arată statisticile, dar există discrepanţe între diferitele surse oficiale. Datele statistice nu au putut lua însă în considerare numărul mare de locuitori care au părăsit comuna în ultimii ani, plecând la lucru în alte ţări sau alte localităţi din România, datorită faptului că majoritatea celor plecaţi nu declară acest lucru.

Începând cu anul 1999, Cochirleanca se confruntă cu migrarea populaţiei spre alte ţări în căutarea unui loc de muncă. Fenomenul este tot mai accentuat în ultimii ani încadrându-se în aspectul cu amploare semnificativă pentru România. Mulţi locuitori sunt plecaţi în ţări ca Spania, Italia, Grecia, majoritatea lor optând pentru angajări temporare, incidenţa migrării fiind tot mai mare în rândul bărbaţilor, dar şi femeile îşi găsesc de lucru prestând activităţi de menaj sau sunt bone în casele străinilor. Migrarea are implicaţii majore economice, deoarece ceează fluxuri în economia rurală şi socială, deoarece are impact asupra echilibrului în familie, asupra dezvoltării şi menţinerii sănătăţii copiilor, aceştia rămânând în grija unui singur părinte sau a bunicilor, dacă nu cumva sunt nevoiţi să-şi poarte singuri de grijă.

Din punct de vedere demografic comuna Cochirleanca se încadrează în rândul unităţilor administrative teritoriale de talie medie. Din datele înregistrate la Directia Judeţeană de Statistică a judeţului Buzău populaţia stabilă din comună la sfârsitul anului 2011 numără 5.623 de locuitori din care 2.766 sunt femei. Se observă o repartiţie echilibrată pe sexe.

Text preluat din Strategia de dezvoltare locala 2014-2020 – Comuna Cochirleanca

Comments are closed.