Vegetația şi fauna

Vegetația este de stepă modificată antropic datorită cultivării terenurilor.

Condițiile naturale de sol și climă au favorizat la Cochirleanca cultivarea plantelor agricole de mare cultură și anume: porumbul, grâul, floarea-soarelui, orzul, ovăzul, plante ce dau producții ridicate în anii cu precipitații și condiții favorabile. Se cultivă de asemenea, mazărea și fasolea, cartoful, sfecla de zahăr, legumele (roșii, ardei, vinete, etc) şi viţa-de-vie.

Dintre plantele ierboase amintim: volbura, rapița sălbatică, neghina, costreiul, pălămida, pirul gros, trifoiul. Pălămida și costreiul compromit în mod îngrijorător culturile, dacă lucrările de întreținere nu sunt efectuate la timp și în mod corespunzător.

Arbuștii cei mai întâlniți sunt: porumbar, sânger, măceș, mur. Pe malurile joase din apropierea bălţilor apare o zonă de rogoz, stuf şi papură. În stufărișuri sunt specii de țelină sălbatică, volbura de baltă, izma de baltă.

Plantele medicinale întâlnite sunt: coada șoricelului, mușețelul, cimbrul de câmp, ciuboțica cucului, părul ursului, traista ciobanului izma, socul, măceṣul. Sunt adunate de săteni în cantităţile necesare nevoilor din gospodărie.

In zonă se întâlnesc de asemenea șerpi, broaște, albine, viespi, bondari, melci, muște și multe feluri de alte insecte.Insectele sunt vietăţi care trăiesc sub scoarţa copacilor, sub frunzarul acestora şi au rol în transformarea substanţelor organice şi în îmbogăţirea pământului cu substanţe humice.

Păsările constituie una dintre cele mai cunoscute şi numeroase grupe de vieţuitoare. Prin cântecul, prin penajul, prin modul de viaţă, prin foloasele aduse omului distrugând dăunătorii, dar şi prin daunele produse, sunt în atenţia permanentă a omului.

Dintre speciile de păsări prezente aici amintim: ciocârlia, privighetoarea, mierla, cioara de semănătură, presura de gradină, vrabia, prigoria, graurul. Acesta din urmă s-a înmulţit foarte mult în ultimii ani şi provoacă mari distrugeri culturilor de viţă-de-vie. Răpitoarele de zi şi de noapte sunt uliul porumbar, şorecarul cucuveaua. Pe sub pământ cârtiţa şi ariciul îşi sapă cu harnicie galeriile. 

Fauna mai cuprinde rozatoare ca: iepurele de câmp, şoarecele de câmp, popândăul, hârciogul. În concluzie, teritoriul comunei Cochirleanca dispune de o floră şi o faună destul de diversificată.

Text preluat din Strategia de dezvoltare locala 2014-2020 – Comuna Cochirleanca

Comments are closed.