Hotărâri de consiliu

TitluDescriereData
HCL 73/2021privind ,,Aprobarea numǎrului şi cuantumului de burse şcolare pentru elevii de la cursurile cu frecventa din unitǎţile de învǎţǎmânt preuniversitar de stat pentru anul scolar 2021-2022 la nivelul comunei Cochirleanca, judetul Buzau”2021/12/29
HCL 72/2021privind rectificarea nr. 6 a bugetului local pe anul 2021 la nivelul comunei  Cochirleanca, judetul Buzau2021/12/29
HCL 71/2021privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și/sau finanțate din bugetul Consiliului Local al comunei  Cochirleanca, judetul Buzau.2021/12/29
HCL 70/2021privind aprobarea planului de lucrări de interes local ce vor fi prestate de beneficiarii ajutorului social conform Legii 416 / 2001 pentru anul 2022 2021/12/29
HCL 69/2021privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum si a taxelor speciale, la nivelul comunei Cochirleanca, pentru anul 2022 2021/12/29
HCL 68/2021privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniver-sitar de stat din comuna Cochirleanca, judetul Buzau, pentru anul scolar 2022-20232021/12/29
HCL 67/2021privind privind  aprobarea fazelor de proiectare Nota conceptuala si Tema de proiectare in vederea elaborarii documentatiei tehnico economice faza SF pentru obiectivul de investitii ,, MODERNIZARE DRUMURI SATESTI IN SATUL ROSIORU –DS10,DS12,DS13,DS14, COMUNA COCHIRLEANCA JUDETUL BUZAU 2021/12/14
HCL 66/2021privind privind aprobarea rectificarii nr. 5 a bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Cochirleanca, judetul Buzau, pe anul 20212021/12/14
HCL 65/2021privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Cochirleanca2021/11/29
HCL 64/2021privind alocarea unei sume  din bugetul local in vederea organizării evenimentului ,, Pomul de Crăciun,, pentru copiii din învăţământul preuniversitar de pe raza comunei Cochirleanca , judeţul Buzău, pentru anul 2021 2021/11/29
HCL 63/2021privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție ,, Marirea sursei sistemului de alimentare cu apa in satul Boboc – realizare foraj si aductiune la Gospodaria de apa existenta ” prin Programul național de investiții ,,Anghel Saligny” aprobat prin O.U.G. nr. 95/20212021/11/05
HCL 62/2021privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție ,, Modernizare drumuri de interes local in comuna Cochirleanca , judetul Buzau prin Programul național de investiții ,,Anghel Saligny Aprobat prin O.U.G. nr. 95/20212021/11/05
HCL 61/2021privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Cochirleanca la data de 30.09.20212021/10/27
HCL 60/2021privind desemnarea unui reprezentant al consiliului Local, care face parte din Comisia de evaluare a probei interviu, din cadrul concursului pentru ocuparea functiilor de directori si de director adjunct la Scoala Gimnaziala „Ion Rosca” din comuna Cochirleanca, judetul Buzau2021/10/27
HCL 59/2021privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului de iluminat public al comunei Cochirleanca, județul Buzau.2021/10/27
HCL 58/2021privind aprobarea rectificarii nr 4 a bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Cochirleanca, judetul Buzau, pe anul 20212021/10/27
HCL 57/2021privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Cochirleanca pentru ședințele din lunile Noiembrie, Decembrie 2021, Ianuarie, 2022, comuna Cochirleanca, judetul Buzau2021/10/27
HCL 56/2021privind aprobarea ajustarii valorii aferente cheltuielilor materiale  pentru restul de executat  la data din contractul nr.534/28.01.2021 , existent la data intrarii in vigoare  a OUG nr.15/2021  ,, Modernizare drumuri de interes local in satele Cochirleanca , Boboc, Rosioru si Gara Bobocu , comuna Cochirleanca, judetul Buzau ”2021/10/25
HCL 55/2021privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici cuprinsi in devizul general, dupa incheierea procedurii de achizitie pentru obiectivul de investitie “Modernizare sistem alimentare cu apa – Construire statie tratare apa , sat Rosioru, comuna Cochirleanca, judtul Buzau2021/10/25
HCL 54/2021privind abrogarea Hotararii nr. 50 / 12.10.2021, privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici in devizul general dupa achizitie pentru obiectivul de investitii “ Statie de tratare ape uzate , sat Rosioru, comuna Cochirleanca, judetul Buzau2021/10/25
HCL 53/2021privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici si ajustarea valorii aferente cheltuielilor materiale  pentru restul de executat  existent la data intrarii in vigoare  a OUG nr.15/2021  ,, Retele de transport  a apelor uzate  , colectate  de la UM 01838 – Boboc la statia de epurare  a comunei Cochirleanca , judetul Buzau ” – contract de finatare contractul nr.2646/27.03.20212021/10/25
HCL 52/2021privind modificarea si completarea HCL nr.45/27.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualizati prin suplimentarea sumelor alocate de la bugetul de stat in vederea finalizarii obiectivului de investitii „ Reţele de transport a apelor uzate , colectate de la UM 01838 – Boboc la statia de epurare a comunei Cochirleanca , judeţul Buzău ” – contract de finatare contractul nr. 2646/27.03.2018 conform OUG nr.93/20212021/10/25
HCL 51/2021Privind Aprobarea Indicatorilor Tehnico-Economici Aferenti Studiului De Fezabilitate Pentru Obiectivul De Investitii, „CONSTRUIRE Teren De Sport Multifunctional In Incinta Scolii Generale Din Satul Boboc, Comuna Cochirleanca, Judetul Buzau2021/10/12
HCL 50/2021Privind Aprobarea Indicatorilor Tehnico-Economici Cuprinsi In Devizul General Dupa Incheierea Procedurii De Achizitie Pentru Obiectivul De Investitii, „STATIE De Tratare Apa, Sat Rosioru, Comuna Cochirleanca, Judetul Buzau2021/10/12
HCL 49/2021Privind Aprobarea Indicatorilor Tehnico-Economici Aferenti Studiului De Fezabilitate Pentru Obiectivul De Investitii, „CONSTRUIRE Gard Camin Cultural Boboc, Comuna Cochirleanca, Judetul Buzau2021/10/12
HCL 48/2021privind stabilirea spațiului necesar  colectării separate a deșeurilor de lemn, textile, ambalaje, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, deşeuri de baterii şi acumulatori şi deşeuri voluminoase, inclusiv saltele şi mobile, colectate de la locuitorii  comunei Cochirleanca, județul Buzău2021/09/27
HCL 47/2021privind stabilirea locației de depozitare provizorie a deșeurilor biodegradabile, în satul Rosioru, comuna Cochirleanca, județul Buzău2021/09/27
HCL 46/2021privind  aprobarea depozitării temporare a deşeurilor inerte provenite din activităţile de construcţii şi      demolări de pe raza comunei  Cochirleanca, judeţul Buzău2021/09/27
HCL 45/2021privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualizati  prin suplimentarea sumelor alocate de la bugetul de stat in vederea finalizarii obiectivului de investitii   ,, Retele de transport  a apelor uzate  , colectate  de la UM 01838 – Boboc la statia de epurare  a comunei Cochirleanca , judetul Buzau ” – contract de finatare contractul nr. 2646/27.03.20182021/09/27
HCL 44/2021Privind Aprobarea Rectificarii Nr Iii A Bugetului Local De Venituri Si Cheltuieli Al Comunei Cochirleanca, Judetul Buzau, Pe Anul 20212021/09/21
HCL 43/2021Privind Aprobarea Raportului Privind Activitatea Desfasurata De Asistentii Personali Ai Persoanelor Cu Handicap Grav Pe Semestrul I Al Anului 20212021/09/21
HCL 42/2021Privind Desemnarea Reprezentantilor Consiliului Local Cochirleanca In Consiliul De Administratie Si In Comisiile Cu Caracter Permanent La Nivelul Scolii Gimnaziale „ION Rosca”, Cochirleanca, Pentru Anul Scolar 2021-20222021/09/07
HCL 41/2021Privind Aprobarea Rectificarii Nr. II a Bugetului De Venituri Si Cheltuieli Pe Anul 2021 Al Comunei Cochirleanca, Judetul Buzau2021/09/07
HCL 40/2021Privind Aprobarea Regulamentului  Privind Procedurile Administrative Gestionate De Catre Secretarul General Al U.A.T, Privind Relatia Intre Autoritatile Publice Comunale, Intrea Acestea Si Prefect, Precum Si Intre Autoritatile Publice Comunale Si Autoritatile Publice Judetene2021/08/31
HCL 39/2021Privind Infiintarea Serviciului De Iluminat Public Al Comunei Cochirleanca, Judetul Buzau2021/08/31
HCL 38/2021Privind  desemnarea domnului l. M. Sa exercite atributiile functie vacante din cadrul SC Goscom Direct srl Cochirleanca, in urma demisiei domnului G. F.2021/08/23
HCL 37/2021Privind aprobarea revizuirii regulamentului de organizare si functionare al consiliului local al comunei Cochirleanca, judetul Buzau2021/08/16
HCL 36/2021privind privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Cochirleanca, judetul Buzau, pe anul 2021.2021/07/29
HCL 35/2021privind privind aprobarea numarului si cuantumului burselor scolare pentru elevii din invatamantul preuniversitar de pe raza comunei Cochirleanca, judetul Buzau , pentru anul scolar 2020-2021.2021/07/29
HCL 34/2021privind privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Cochirleanca, judetul Buzau la data de 30.06.20212021/07/29
HCL 33/2021privind privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Cochirleanca, judetul Buzau la data de 31.03.20212021/07/29
HCL 32/2021 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Cochirleanca, judetul Buzau pe perioada August , Septembrie, Octombrie 20212021/07/29
HCL 31/2021rivind înfiinţarea Serviciului de gestionare a câinilor fară stăpân al comunei Cochirleanca, judeţul Buzau2021/06/29
HCL 30/2021privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Ionita Luci si vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local al comunei Cochirleanca, judetul Buzau2021/06/29
HCL 29/2021privind aprobarea modului de intocmire si tinere la zi a registrului agricol al comunei Cochirleanca, jud. Buzau2021/05/31
HCL 28/2021privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Cochirleanca pentru ședințele din lunile Mai, Iunie, Iulie, 20212021/04/20
HCL 27/2021privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022 cu rata inflatiei de 2.62021/04/20
HCL 26/2021privind aprobarea cuantumului lunar al burselor de care pot beneficia elevii din invatamantul preuniversitar de stat la nivelul comunei Cochirleanca in anul scolar 2020-20212021/04/20
HCL 25/2021privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Vijiac Valentin Adrian si vacantarea unui post de consilier local din cadrul Consiliului local Cochirleanca, judetul Buzau2021/04/15
HCL 24/2021privind stabilirea pretului pe hectar a masei verzi de pe pajiste si actualizarea suprafetelor inchiriate din islazul comunei Cochirleanca pe anul 2021 pentru pasunat2021/04/15
HCL 23/2021privind aprobarea statiilor publice utilizate pentru traseele din programul judetean de transport persoane pe teritorilu comunei Cochirleanca si a programului pentru cursele regulate cu valabilitate pana la data de 31.12.20212021/04/15
HCL 22/2021privind nominalizarea de catre Consiliul local Cochirleanca  a doi consilieri care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general2021/04/15
HCL 21/2021privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Cochirleanca, judetul Buzau2021/04/15
HCL 20/2021Privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Cochirleanca 2021/04/15
HCL 19/2021privind utilizarea excedentului din anul precedent al bugetului local la incheierea exercitiului bugetar pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare pe anul 20202021/04/15
HCL 18/2021privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Cochirleanca, judetul Buzau2021/04/15
HCL 17/2021privind stabilirea situatiilor deosebite pentru care se acorda ajutoare de urgenta din bugetul local al comunei Cochirleanca2021/03/25
HCL 16/2021privind aprobarea neasumarii responsabilitatii organizarii si derularii procedurii de atribuire a contractelor/acodrurilor cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acodrurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente programului pentru anii scolari 2021-2022 si 2022-20232021/03/25
HCL 15/2021privind intrarea in insolventa a SC GOSCOM DIRECT COCHIRLEANCA SRL  2021/03/25
HCL 14/2021privind revocarea hotararii nr. 11 din 25.02.2021 cu privire la insolventa  SC GOSCOM DIRECT COCHIRLEANCA SRL  2021/03/25
HCL 13/2021privind aprobarea devizului general rest de executat pentru proiectul Retea publica de canalizare a apelor uzate din comuna Cochirleanca2021/02/25
HCL 12/2021privind aprobarea Strategiei anuale de achizitie publica pe anul 2021 a comunei Cochirleanca2021/02/25
HCL 11/2021privind insolventa SC Goscom Direct Cochirleanca SRL2021/02/25
HCL 10/2021privind aprobarea tarifelor si taxelor speciale cu privire la activitati ale Serviciului public de salubrizare Cochirleanca2021/02/25
HCL 9/2021privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Serviciului public de salubrizare Cochirleanca judetul Buzau2021/02/25
HCL 8/2021privind darea in administrare si exploatare a Serviciului public de salubrizare in subordinea Consiliului local Cochirleanca judeul Buzau2021/02/25
HCL 7/2021privind infiintarea si organizarea Serviciului public de salubrizare la nivelul UAT Cochirleanca, judetul Buzau2021/02/25
HCL 6/2021privind alegerea Viceprimarului comunei Cochirleanca, judetul Buzău2021/02/12
HCL 5/2021privind revocarea Hotararii Consiliului local Cochirleanca nr.21/29.05.20202021/02/12
HCL 4/2021privind revocarea Hotărârilor Consiliului Local nr. 44/24.12.2020, privind insolventa societatii SC GOSCOM DIRECT SRL, nr. 45/24.12.2020, privind privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul serviciului de local de Salubritate al comunei Cochirleanca, judetul Buzau, nr. 46/24.12.2020, privind alegerea viceprimarului comunei Cochirleanca.2021/02/12
HCL 3/2021privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Cochirleanca pentru ședințele din lunile februarie,martie, aprilie 20212021/02/12
HCL 43/2020privind rectificarea nr VI a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Cochirleanca2020/12/24
HCL 42/2020privind desemnarea unor consilieri locali drept membrii in consiliul de administratie al scolii „Ion Rosca” din comuna Cochirleanca2020/12/17
HCL 41/2020privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza comunei Cochirleanca2020/12/17
HCL 40/2020privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local în comuna Cochirleanca judeţul Buzau, pentru anul 2021 in aplicarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat si stabilirea domeniilor de activitatesi a lucrarilor in care contravenientii vor presta munca in folosul comunitatii.2020/12/17
HCL 39/2020privind alocarea unei sume din bugetul local in vederea organizării evenimentului ,, Pomul de Crăciun,, pentru copiii din învăţământul preuniversitar de pe raza comunei Cochirleanca , judeţul Buzău2020/12/17
HCL 38/2020privind rectificarea nr. V a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al comunei Cochirleanca , judeţul Buzău2020/12/17
HCL 37/2020privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală pe perioada 2021 – 2027, comuna Cochirleanca, județul Buzău2020/12/17
HCL 36/2020Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021 in comuna Cochirleanca2020/12/17
HCL 35/2020privind constituirea si organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Cochirleanca, ca urmare a constituirii noului Consiliu Local Cochirleanca în data de 26.10.20202020/11/27
HCL 34/2020privind alegerea  Presedintelui de Sedinta al Consiliului local al Comunei Cochirleanca pentru sedintele din lunile noiembrie 2020 – ianuarie 20212020/11/27
HCL 33/2020privind aprobarea fazelor de proiectare Nota conceptuala si Tema de proiectare in vederea elaborarii documentatiei tehnico-economice – faza SF pentru obiectivul de investitii „Amenajare si construire baza sportiva in sat Cochirleanca, com. Cochirleanca, jud. Buzau”2020/10/21
HCL 32/2020privind rectificare bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Cochirleanca pe anul 2020 (IV)2020/10/21
HCL 31/2020privind rectificare bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Cochirleanca pe anul 2020 (III)2020/09/18
HCL 30/2020privind utilizarea excedentului din anul precedent al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar, in exercitiul financiar urmator si utilizarea lui ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pe anul 20202020/08/28
HCL 29/2020privind rectificare bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Cochirleanca pe anul 2020 (II)2020/08/28
HCL 28/2020privind instituirea unor masuri fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2019 inclusiv, datorate bugetului local de catre contribuabilii de pe raza administrativ teritoriala a comunei Cochirleanca2020/08/28
HCL 27/2020privind aprobarea fazelor de proiectare Nota conceptuala si Tema de proiectare in vederea elaborarii documentatiei tehnico-economice – faza SF pentru obiectivul de investitii „Foraj apa si conexiune la reteaua publica in satul Boboc, com. Cochirleanca, jud. Buzau”2020/08/28
HCL 26/2020privind initierea procedurii de dizolvare a S.C. Goscom Direct Cochirleanca S.R.L.2020/07/31
HCL 25/2020privind modificarea anexei la HCL nr. 9 / 19.02.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local Cochirleanca2020/07/31
HCL 24/2020privind modificarea titlului HCL nr. 4 / 31.01.2020 Privind aprobarea  Organigramei , a Statului de functii si a grilei de salarizare a S.C. Goscom Direct Cochirleanca S.R.L. pentru anul 20202020/07/31
HCL 23/2020privind acordul Consiliului local Cochirleanca pentru utilizarea drumurilor comunale si de exploatare, ce apartin domeniului public si privat al comunei, pentru obiectivul „Contruire retea fibra obtica subterana si aeriana in jud. Buzau”2020/05/29
HCL 22/2020privind alegerea  Presedintelui de Sedinta lunile lunile iunie, iulie, august2020/05/29
HCL 21/2020privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Cochirleanca a unor suprafete de teren in intravilanul satului Boboc, com. Cochirleanca2020/05/29
HCL 19/2020privind dezmembrarea unui lot cu nr. cadastral 20057 din domeniul privat, sat Rosioru, com. Cochirleanca in doua loturi cu nr. cadastrale 22716 si 227172020/04/30
HCL 18/2020privind rectificare bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Cochirleanca pe anul 2020 (I)2020/04/30
HCL 16/2020privind infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Tip V2 al comunei Cochirleanca2020/03/31
HCL 15/2020privind stabilirea pretului/ha a suprafetelor din islazul comunei Cochirleanca2020/03/31
HCL 14/2020privind modificarea HCL nr. 41/2019 privind infiintarea si organizarea serviciului „Consiliul local Cochirleanca – Serviciul Salubrizare”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridica, infiintat si organizat in subordinea  Consiliului local al comunei Cochirleanca, jud. Buzau2020/03/31
HCL 13/2020privind aprobarea proiectului tehnic si devizului general la obiectivul „Modernizare drumuri satesti de interes local in intravilanul satelor, Cochirleanca, Boboc, Rosioru si Gara Boboc, com. Cochirleanca, jud. Buzau” in urma procedurilor de achizitie publica2020/03/31
HCL 11/2020privind aprobarea fazelor de proiectare Nota conceptuala si Tema de proiectare in vederea elaborarii documentatiei tehnico-economice – faza SF pentru obiectivul de investitii „Construire teren sport multifunctional in incinta scolii generale, in satul Boboc, com. Cochirleanca, jud. Buzau”2020/02/19
HCL 10/2020privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Cochirleanca2020/02/19
HCL 8/2020privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Cochirleanca pe anul 20202020/02/19
HCL 7/2020privind aprobarea fazelor de proiectare Nota conceptuala si Tema de proiectare in vederea elaborarii documentatiei tehnico economice faza SF pentru obiectivul de investitii ,, Marirea sursei sistemului de alimentare cu apa in satul Cochirleanca prin preluarea unui foraj de mare adancime existent”2020/01/31
HCL 6/2020privind privind  aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică, pentru anul 2020, a Comunei Cochirleanca2020/01/31
HCL 5/2020privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a S.C. GOSCOM DIRECT COCHIRLEANCA SRL pe anul 20202020/01/31
HCL 4/2020Privind aprobarea  Organigramei , a Statului de functii si a grilei de salarizare a S.C. Goscom Direct Cochirleanca S.R.L. pentru anul 20202020/01/31
HCL 3/2020privind aprobarea contractului de prestare, a tarifelor şi taxelor speciale pentru serviciul de salubrizare al U.A.T. comuna COCHIRLEANCA, judeţul Buzău2020/01/31
HCL 2/2020Privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat  din comuna Cochirleanca , judetul Buzau , pentru anul scolar 2020 – 20212020/01/31
HCL 1/2020privind stabilirea salariului de baza pentru functionarii publici si  personalul contractual din cadrul familiei ocupationale „ Administratie din aparatul propriu al Primarului comunei Cochirleanca , judetul Buzau, precum si stabilirea indemnizatiei de sedinta a alesilor locali2020/01/31
HCL 48/2019privind modificarea si completarea HCL nr. 42/09.08.2019 privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Cochirleanca, jud. Buzau2019/09/27
HCL 45/2019privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Cochirleanca pe anul 20192019/09/27
HCL 29/2019privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Cochirleanca pe anul 20192019/04/19
HCL 5/2019privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Cochirleanca, jud. Buzau aprobata pentru anul scolar 2019-20202019/01/30
HCL 4/2019privind stabilirea salariului de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cochirleanca, jud. Buzau, precum si al aparatului permanent al Consiliului local Cochirleanca2019/01/30
HCL 3/2019privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice, pentru anul 2019, a comunei Cochirleanca2019/01/30
HCL 2/2019privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a SC GOSCOM DIRECT COCHIRLEANCA SRL2019/01/30
HCL 1/2019privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2019, a listei cuprinzand beneficiarii de ajutor social precum si persoanele care urmeaza sa efectueze actiuni si lucrari de interes local conform Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare2019/01/30
HCL 53/2018privind rectificarea bugetului local al comunei Cochirleanca, pentru anul 20182019/01/17
HCL 35/2018privind rectificarea bugetului local al comunei Cochirleanca, pentru anul 2018 (II)2018/09/25
HCL 31/2018privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Cochirleanca pe anul 20182018/07/24
HCL 17/2018privind aprobarea aplasarii unui avion static in centrul satului Boboc, com. Cochirleanca, jud. Buzau, ca simbol al traditiei romanesti in aceste locuri2018/03/29
HCL 16/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a caietului de sarcini pentru intretinere drumuri comunale „Lucrari covor asfaltic, sat Boboc, com. Cochirleanca, DS4, DS6, DS38, DS39, DS40”2018/03/29
HCL 15/2018privind modificarea HCL nr. 3/2018 privind organizarea unei licitatii publice deschise cu strigare, pentru inchirierea unor spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta2018/03/29
HCL 14/2018privind inchirierea islazului (arabil si pasune) prin atribuire directa aflat in propietatea privata a com. Cochirleanca2018/03/29
HCL 13/2018privind modificarea si completarea anexelor nr. 1 si nr. 2 ale HCL nr. 4/2018 privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului2018/03/29
HCL 12/2018privind aprobarea documentatie lucrari intretinere curenta si periodica pietruire drumuri de interes local in satul Cochirleanca, com. Cochirleanca, jud. Buzau2018/03/29
HCL 11/2018privind aprobarea documentatiei proiectului tehnic (PT) si a detaliilor de executie (DE) pentru proiectul „Modernizare sistem de alimentare cu apa, com. Cochirleanca, jud. Buzau, foraj de mare adancime sat Cochirleanca”2018/03/29
HCL 10/2018privind aprobarea Listei documentelor de interes public ce trebuie comunicate din oficiu, a Listei documentelor de interes public produse si gestionate in cadrul autoritatii publice si a Listei documentelor exceptate de la accesul liber a cetatenilor2018/02/23
HCL 9/2018privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile Martie – Aprilie – Mai 20182018/02/23
HCL 8/2018privind aprobarea documentatiei proiectului tehnic (PT) si a detaliilor de executie (DE) pentru proiectul „Modernizare sistem de alimentare cu apa, com. Cochirleanca, jud. Buzau, constructie foraj apa sat Boboc – Gara”2018/02/23
HCL 7/2018privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a grilei de salarizare a SC GOSCOM DIRECT COCHIRLEANCA SRL, pentru anul 20182018/02/23
HCL 6/2018privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Cochirleanca pe anul 20182018/02/23
HCL 5/2018privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a SC GOSCOM DIRECT COCHIRLEANCA SRL pe anul 20182018/01/31
HCL 4/2018privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului2018/01/31
HCL 3/2018privind organizarea unei licitatii publice deschise cu strigare, pentru inchirierea unor spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta2018/01/31
HCL 2/2018privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2018, a listei cuprinzand beneficiarii de ajutor social precum si persoanele care urmeaza sa efectueze actiuni si lucrari de interes local conform Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare2018/01/31
HCL 1/2018privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza teritoriala a comunei Cochirleanca,  pentru anul scolar 2018-20192018/01/31
HCL 55/2017privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Cochirleanca, jud. Buzau2017/09/25
HCL 47/2017privind rectificarea bugetului local al comunei Cochirleanca, jud. Buzau2017/08/11
HCL 37/2017privind stabilirea salariului de baza pentru personalul platit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cochirleanca, jud. Buzau2017/07/28
HCL 22/2017privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Cochirleanca pe anul 20172017/03/27

Comments are closed.