Hotărâri de consiliu

TitluDescriereData
HCL 13/2021privind aprobarea devizului general rest de executat pentru proiectul Retea publica de canalizare a apelor uzate din comuna Cochirleanca2021/02/25
HCL 12/2021privind aprobarea Strategiei anuale de achizitie publica pe anul 2021 a comunei Cochirleanca2021/02/25
HCL 11/2021privind insolventa SC Goscom Direct Cochirleanca SRL2021/02/25
HCL 10/2021privind aprobarea tarifelor si taxelor speciale cu privire la activitati ale Serviciului public de salubrizare Cochirleanca2021/02/25
HCL 9/2021privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Serviciului public de salubrizare Cochirleanca judetul Buzau2021/02/25
HCL 8/2021privind darea in administrare si exploatare a Serviciului public de salubrizare in subordinea Consiliului local Cochirleanca judeul Buzau2021/02/25
HCL 7/2021privind infiintarea si organizarea Serviciului public de salubrizare la nivelul UAT Cochirleanca, judetul Buzau2021/02/25
HCL 6/2021privind alegerea Viceprimarului comunei Cochirleanca, judetul Buzău2021/02/12
HCL 5/2021privind revocarea Hotararii Consiliului local Cochirleanca nr.21/29.05.20202021/02/12
HCL 4/2021privind revocarea Hotărârilor Consiliului Local nr. 44/24.12.2020, privind insolventa societatii SC GOSCOM DIRECT SRL, nr. 45/24.12.2020, privind privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul serviciului de local de Salubritate al comunei Cochirleanca, judetul Buzau, nr. 46/24.12.2020, privind alegerea viceprimarului comunei Cochirleanca.2021/02/12
HCL 3/2021privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Cochirleanca pentru ședințele din lunile februarie,martie, aprilie 20212021/02/12
HCL 43/2020privind rectificarea nr VI a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Cochirleanca2020/12/24
HCL 42/2020privind desemnarea unor consilieri locali drept membrii in consiliul de administratie al scolii „Ion Rosca” din comuna Cochirleanca2020/12/17
HCL 41/2020privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza comunei Cochirleanca2020/12/17
HCL 40/2020privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local în comuna Cochirleanca judeţul Buzau, pentru anul 2021 in aplicarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat si stabilirea domeniilor de activitatesi a lucrarilor in care contravenientii vor presta munca in folosul comunitatii.2020/12/17
HCL 39/2020privind alocarea unei sume din bugetul local in vederea organizării evenimentului ,, Pomul de Crăciun,, pentru copiii din învăţământul preuniversitar de pe raza comunei Cochirleanca , judeţul Buzău2020/12/17
HCL 38/2020privind rectificarea nr. V a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al comunei Cochirleanca , judeţul Buzău2020/12/17
HCL 37/2020privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală pe perioada 2021 – 2027, comuna Cochirleanca, județul Buzău2020/12/17
HCL 36/2020Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021 in comuna Cochirleanca2020/12/17
HCL 35/2020privind constituirea si organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Cochirleanca, ca urmare a constituirii noului Consiliu Local Cochirleanca în data de 26.10.20202020/11/27
HCL 34/2020privind alegerea  Presedintelui de Sedinta al Consiliului local al Comunei Cochirleanca pentru sedintele din lunile noiembrie 2020 – ianuarie 20212020/11/27
HCL 32/2020privind rectificare bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Cochirleanca pe anul 2020 (IV)2020/10/21
HCL 18/2020privind rectificare bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Cochirleanca pe anul 2020 (I)2020/04/30
HCL 8/2020privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Cochirleanca pe anul 20202020/02/19
HCL 7/2020privind aprobarea fazelor de proiectare Nota conceptuala si Tema de proiectare in vederea elaborarii documentatiei tehnico economice faza SF pentru obiectivul de investitii ,, Marirea sursei sistemului de alimentare cu apa in satul Cochirleanca prin preluarea unui foraj de mare adancime existent”2020/01/31
HCL 6/2020privind privind  aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică, pentru anul 2020, a Comunei Cochirleanca2020/01/31
HCL 5/2020privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a S.C. GOSCOM DIRECT COCHIRLEANCA SRL pe anul 20202020/01/31
HCL 4/2020Privind aprobarea  Organigramei , a Statului de functii si a grilei de salarizare a S.C. Goscom Direct Cochirleanca S.R.L. pentru anul 20202020/01/31
HCL 3/2020privind aprobarea contractului de prestare, a tarifelor şi taxelor speciale pentru serviciul de salubrizare al U.A.T. comuna COCHIRLEANCA, judeţul Buzău2020/01/31
HCL 2/2020Privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat  din comuna Cochirleanca , judetul Buzau , pentru anul scolar 2020 – 20212020/01/31
HCL 1/2020privind stabilirea salariului de baza pentru functionarii publici si  personalul contractual din cadrul familiei ocupationale „ Administratie din aparatul propriu al Primarului comunei Cochirleanca , judetul Buzau, precum si stabilirea indemnizatiei de sedinta a alesilor locali2020/01/31
HCL 48/2019privind modificarea si completarea HCL nr. 42/09.08.2019 privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Cochirleanca, jud. Buzau2019/09/27
HCL 45/2019privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Cochirleanca pe anul 20192019/09/27
HCL 29/2019privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Cochirleanca pe anul 20192019/04/19
HCL 5/2019privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Cochirleanca, jud. Buzau aprobata pentru anul scolar 2019-20202019/01/30
HCL 4/2019privind stabilirea salariului de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cochirleanca, jud. Buzau, precum si al aparatului permanent al Consiliului local Cochirleanca2019/01/30
HCL 3/2019privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice, pentru anul 2019, a comunei Cochirleanca2019/01/30
HCL 2/2019privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a SC GOSCOM DIRECT COCHIRLEANCA SRL2019/01/30
HCL 1/2019privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2019, a listei cuprinzand beneficiarii de ajutor social precum si persoanele care urmeaza sa efectueze actiuni si lucrari de interes local conform Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare2019/01/30
HCL 53/2018privind rectificarea bugetului local al comunei Cochirleanca, pentru anul 20182019/01/17
HCL 35/2018privind rectificarea bugetului local al comunei Cochirleanca, pentru anul 2018 (II)2018/09/25
HCL 31/2018privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Cochirleanca pe anul 20182018/07/24
HCL 17/2018privind aprobarea aplasarii unui avion static in centrul satului Boboc, com. Cochirleanca, jud. Buzau, ca simbol al traditiei romanesti in aceste locuri2018/03/29
HCL 16/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a caietului de sarcini pentru intretinere drumuri comunale „Lucrari covor asfaltic, sat Boboc, com. Cochirleanca, DS4, DS6, DS38, DS39, DS40”2018/03/29
HCL 15/2018privind modificarea HCL nr. 3/2018 privind organizarea unei licitatii publice deschise cu strigare, pentru inchirierea unor spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta2018/03/29
HCL 14/2018privind inchirierea islazului (arabil si pasune) prin atribuire directa aflat in propietatea privata a com. Cochirleanca2018/03/29
HCL 13/2018privind modificarea si completarea anexelor nr. 1 si nr. 2 ale HCL nr. 4/2018 privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului2018/03/29
HCL 12/2018privind aprobarea documentatie lucrari intretinere curenta si periodica pietruire drumuri de interes local in satul Cochirleanca, com. Cochirleanca, jud. Buzau2018/03/29
HCL 11/2018privind aprobarea documentatiei proiectului tehnic (PT) si a detaliilor de executie (DE) pentru proiectul „Modernizare sistem de alimentare cu apa, com. Cochirleanca, jud. Buzau, foraj de mare adancime sat Cochirleanca”2018/03/29
HCL 10/2018privind aprobarea Listei documentelor de interes public ce trebuie comunicate din oficiu, a Listei documentelor de interes public produse si gestionate in cadrul autoritatii publice si a Listei documentelor exceptate de la accesul liber a cetatenilor2018/02/23
HCL 9/2018privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile Martie – Aprilie – Mai 20182018/02/23
HCL 8/2018privind aprobarea documentatiei proiectului tehnic (PT) si a detaliilor de executie (DE) pentru proiectul „Modernizare sistem de alimentare cu apa, com. Cochirleanca, jud. Buzau, constructie foraj apa sat Boboc – Gara”2018/02/23
HCL 7/2018privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a grilei de salarizare a SC GOSCOM DIRECT COCHIRLEANCA SRL, pentru anul 20182018/02/23
HCL 6/2018privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Cochirleanca pe anul 20182018/02/23
HCL 5/2018privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a SC GOSCOM DIRECT COCHIRLEANCA SRL pe anul 20182018/01/31
HCL 4/2018privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului2018/01/31
HCL 3/2018privind organizarea unei licitatii publice deschise cu strigare, pentru inchirierea unor spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta2018/01/31
HCL 2/2018privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2018, a listei cuprinzand beneficiarii de ajutor social precum si persoanele care urmeaza sa efectueze actiuni si lucrari de interes local conform Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare2018/01/31
HCL 1/2018privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza teritoriala a comunei Cochirleanca,  pentru anul scolar 2018-20192018/01/31
HCL 55/2017privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Cochirleanca, jud. Buzau2017/09/25
HCL 47/2017privind rectificarea bugetului local al comunei Cochirleanca, jud. Buzau2017/08/11
HCL 37/2017privind stabilirea salariului de baza pentru personalul platit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cochirleanca, jud. Buzau2017/07/28
HCL 22/2017privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Cochirleanca pe anul 20172017/03/27

Comments are closed.