Hotărâri de consiliu

TitluDescriereData
HCL 18/2020privind rectificare bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Cochirleanca pe anul 2020 (I)2020/04/30
HCL 8/2020privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Cochirleanca pe anul 20202020/02/19
HCL 7/2020privind aprobarea fazelor de proiectare Nota conceptuala si Tema de proiectare in vederea elaborarii documentatiei tehnico economice faza SF pentru obiectivul de investitii ,, Marirea sursei sistemului de alimentare cu apa in satul Cochirleanca prin preluarea unui foraj de mare adancime existent”2020/01/31
HCL 6/2020privind privind  aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică, pentru anul 2020, a Comunei Cochirleanca2020/01/31
HCL 5/2020privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a S.C. GOSCOM DIRECT COCHIRLEANCA SRL pe anul 20202020/01/31
HCL 4/2020Privind aprobarea  Organigramei , a Statului de functii si a grilei de salarizare a S.C. Goscom Direct Cochirleanca S.R.L. pentru anul 20202020/01/31
HCL 3/2020privind aprobarea contractului de prestare, a tarifelor şi taxelor speciale pentru serviciul de salubrizare al U.A.T. comuna COCHIRLEANCA, judeţul Buzău2020/01/31
HCL 2/2020Privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat  din comuna Cochirleanca , judetul Buzau , pentru anul scolar 2020 – 20212020/01/31
HCL 1/2020privind stabilirea salariului de baza pentru functionarii publici si  personalul contractual din cadrul familiei ocupationale „ Administratie din aparatul propriu al Primarului comunei Cochirleanca , judetul Buzau, precum si stabilirea indemnizatiei de sedinta a alesilor locali2020/01/31
HCL 48/2019privind modificarea si completarea HCL nr. 42/09.08.2019 privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Cochirleanca, jud. Buzau2019/09/27
HCL 45/2019privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Cochirleanca pe anul 20192019/09/27
HCL 29/2019privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Cochirleanca pe anul 20192019/04/19
HCL 5/2019privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Cochirleanca, jud. Buzau aprobata pentru anul scolar 2019-20202019/01/30
HCL 4/2019privind stabilirea salariului de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cochirleanca, jud. Buzau, precum si al aparatului permanent al Consiliului local Cochirleanca2019/01/30
HCL 3/2019privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice, pentru anul 2019, a comunei Cochirleanca2019/01/30
HCL 2/2019privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a SC GOSCOM DIRECT COCHIRLEANCA SRL2019/01/30
HCL 1/2019privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2019, a listei cuprinzand beneficiarii de ajutor social precum si persoanele care urmeaza sa efectueze actiuni si lucrari de interes local conform Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare2019/01/30
HCL 53/2018privind rectificarea bugetului local al comunei Cochirleanca, pentru anul 20182019/01/17
HCL 35/2018privind rectificarea bugetului local al comunei Cochirleanca, pentru anul 2018 (II)2018/09/25
HCL 31/2018privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Cochirleanca pe anul 20182018/07/24
HCL 17/2018privind aprobarea aplasarii unui avion static in centrul satului Boboc, com. Cochirleanca, jud. Buzau, ca simbol al traditiei romanesti in aceste locuri2018/03/29
HCL 16/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a caietului de sarcini pentru intretinere drumuri comunale „Lucrari covor asfaltic, sat Boboc, com. Cochirleanca, DS4, DS6, DS38, DS39, DS40”2018/03/29
HCL 15/2018privind modificarea HCL nr. 3/2018 privind organizarea unei licitatii publice deschise cu strigare, pentru inchirierea unor spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta2018/03/29
HCL 14/2018privind inchirierea islazului (arabil si pasune) prin atribuire directa aflat in propietatea privata a com. Cochirleanca2018/03/29
HCL 13/2018privind modificarea si completarea anexelor nr. 1 si nr. 2 ale HCL nr. 4/2018 privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului2018/03/29
HCL 12/2018privind aprobarea documentatie lucrari intretinere curenta si periodica pietruire drumuri de interes local in satul Cochirleanca, com. Cochirleanca, jud. Buzau2018/03/29
HCL 11/2018privind aprobarea documentatiei proiectului tehnic (PT) si a detaliilor de executie (DE) pentru proiectul „Modernizare sistem de alimentare cu apa, com. Cochirleanca, jud. Buzau, foraj de mare adancime sat Cochirleanca”2018/03/29
HCL 10/2018privind aprobarea Listei documentelor de interes public ce trebuie comunicate din oficiu, a Listei documentelor de interes public produse si gestionate in cadrul autoritatii publice si a Listei documentelor exceptate de la accesul liber a cetatenilor2018/02/23
HCL 9/2018privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile Martie – Aprilie – Mai 20182018/02/23
HCL 8/2018privind aprobarea documentatiei proiectului tehnic (PT) si a detaliilor de executie (DE) pentru proiectul „Modernizare sistem de alimentare cu apa, com. Cochirleanca, jud. Buzau, constructie foraj apa sat Boboc – Gara”2018/02/23
HCL 7/2018privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a grilei de salarizare a SC GOSCOM DIRECT COCHIRLEANCA SRL, pentru anul 20182018/02/23
HCL 6/2018privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Cochirleanca pe anul 20182018/02/23
HCL 5/2018privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a SC GOSCOM DIRECT COCHIRLEANCA SRL pe anul 20182018/01/31
HCL 4/2018privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului2018/01/31
HCL 3/2018privind organizarea unei licitatii publice deschise cu strigare, pentru inchirierea unor spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta2018/01/31
HCL 2/2018privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2018, a listei cuprinzand beneficiarii de ajutor social precum si persoanele care urmeaza sa efectueze actiuni si lucrari de interes local conform Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare2018/01/31
HCL 1/2018privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza teritoriala a comunei Cochirleanca,  pentru anul scolar 2018-20192018/01/31
HCL 55/2017privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Cochirleanca, jud. Buzau2017/09/25
HCL 47/2017privind rectificarea bugetului local al comunei Cochirleanca, jud. Buzau2017/08/11
HCL 37/2017privind stabilirea salariului de baza pentru personalul platit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cochirleanca, jud. Buzau2017/07/28
HCL 22/2017privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Cochirleanca pe anul 20172017/03/27

Comments are closed.