Dispozitia 230/2022

privind constituirea comisiei de receptie provizorie la lucrarile „Modernizare drumuri satesti de interes local in intravilanul satelor Cochirleanca, Boboc, Rosioru si Gara Boboc, comuna Cochirleanca, judetul Buzau