Dispozitia 217/2023 

Privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul „Modernizare drumuri satesti de interes local in intravilanul satelor Cochirleanca, Boboc, Rosioru si Gara Boboc, comuna Cochirleanca, judetul Buzau” 

Bookmark the permalink.
Inapoi