Dispozitia 325/2020

privind reluarea dreptului si platii ajutorului social pentru 14 beneficiari si titulari cu domiciliul in comuna Cochirleanca , judetul Buzau, mentionati in anexa care face parte integranta din prezenta