HCL 43/2022   

privind modificarea HCL nr. 41/24.07.2019 privind infiintarea si organizarea serviciului „Consiliul local Cochirleanca – Serviciul Salubrizare” serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridica, infiintat si organizat in subordinea Consiliului local al comunei Cochirleanca, jud. Buzau

Citeste mai mult

HCL 36/2022  

privind desemnarea unui reprezentant si a unui membru supleant in comisiile de evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea functiilor vacante de director si director adjunct din unitatile de invatamant de stat din jud. Buzau, sesiunea iunie-octombrie 2022

Citeste mai mult

HCL 35/2022 

pentru participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public și aprobarea Devizului General al obiectivului de investiții „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA COCHIRLEANCA, JUD. BUZAU”

Citeste mai mult

HCL 34/2022 

privind aprobarea documentației pentru avizarea lucrărilor de intervenție, a indicatorilor tehnico-economici actualizați, precum și a asumării cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de investiții „Mărirea sursei sistemului de alimentare cu apă în satul Boboc- realizare foraj și aducțiune la gospodăria de apă existentă”

Citeste mai mult