HCL 7/2020

privind aprobarea fazelor de proiectare Nota conceptuala si Tema de proiectare in vederea elaborarii documentatiei tehnico economice faza SF pentru obiectivul de investitii ,, Marirea sursei sistemului de alimentare cu apa in satul Cochirleanca prin preluarea unui foraj de mare adancime existent”

Citeste mai mult

HCL 1/2020

privind stabilirea salariului de baza pentru functionarii publici si  personalul contractual din cadrul familiei ocupationale „ Administratie din aparatul propriu al Primarului comunei Cochirleanca , judetul Buzau, precum si stabilirea indemnizatiei de sedinta a alesilor locali Citeste mai mult