HCL 13/2020

privind aprobarea proiectului tehnic si devizului general la obiectivul „Modernizare drumuri satesti de interes local in intravilanul satelor, Cochirleanca, Boboc, Rosioru si Gara Boboc, com. Cochirleanca, jud. Buzau” in urma procedurilor de achizitie publica

Bookmark the permalink.
Inapoi