HCL 56/2022  

privind darea în administrare şi exploatare a serviciului  public  de  alimentare cu apă şi de canalizare şi sistemele de utilitate publică utilizate – sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare – către serviciul “CONSILIUL LOCAL COCHIRLEANCA-SERVICIUL SALUBRIZARE”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea consiliului local al comunei COCHIRLEANCA, judeţul BUZĂU 


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.
Inapoi