HCL 62/2021

privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție ,, Modernizare drumuri de interes local in comuna Cochirleanca , judetul Buzau prin Programul național de investiții ,,Anghel Saligny Aprobat prin O.U.G. nr. 95/2021


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.
Inapoi