HCL 7/2020

privind aprobarea fazelor de proiectare Nota conceptuala si Tema de proiectare in vederea elaborarii documentatiei tehnico economice faza SF pentru obiectivul de investitii ,, Marirea sursei sistemului de alimentare cu apa in satul Cochirleanca prin preluarea unui foraj de mare adancime existent”

Bookmark the permalink.
Inapoi