HCL 4/2019

privind stabilirea salariului de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cochirleanca, jud. Buzau, precum si al aparatului permanent al Consiliului local Cochirleanca

Bookmark the permalink.
Inapoi